WYGRANA Z PKO BP S.A.

W dniu 02.06.2023 r. wygraliśmy prawomocnie sprawę przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2006 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 150.667, 83 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 8.100 zł.

WYGRANA Z PKO BP S.A.

W dniu 03.02.2022 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2006 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 150.667, 83 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 6.417 zł.

W dniu 20.02.2023 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2007 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 177.641,79 zł oraz 88.820,89 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 7.878,00 zł oraz 3.939,00 zł.

W dniu 18.11.2022 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2007 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 101.505,27 zł oraz 61.900,00 chf wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.800 zł.

W dniu 15.12.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 121.890,93 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 12.769,50 zł.

W dniu 30.11.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 241.600,10 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

wykreślenie wpisu z hipoteki

Wydanie przez bank kwitu mazalnego potwierdzającego wygaśnienie hipoteki;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.800 zł.

wygrana z BANK bph s.a.

W dniu 30.11.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko BANK BPH S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 154.882,22 złoraz 47.871,68 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powodakosztów procesu w kwocie 11.851 zł.

wygrana z mbank S.A.

W dniu 04.11.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko mBank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważność umowy kredytu zawartego w 2006 r.;

zasądzenie kwoty

Zasądzenie kwoty 107.303,75 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie;

ZWROT KOSZTÓW PROCESU

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.817 zł.

W dniu 21.10.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko BNP Paribas Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 94.243,50 zł oraz kwotę 14.603,39 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.834 zł.

W dniu 20.10.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 527.685,48 wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.847 zł.

W dniu 30.09.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 64.467,86 CHF oraz kwotę 64.467,86 złotych wraz z odsetkami za opóźnienie;

wykreślenie wpisu z hipoteki

Wydanie przez bank kwitu mazalnego  potwierdzającego wygaśnienie hipoteki;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.834 zł.

wygrana z mbank S.A.

W dniu 30.08.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko mBank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważność umowy kredytu zawartego w 2006 r.;

zasądzenie kwoty

Zasądzenie kwoty 86.748,84 złotych oraz kwotę 113.880,15 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie.

W dniu 10.08.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko Getin Noble Bank S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważność umowy kredytu zawartego w 2006 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 91.373,82 złotych oraz kwotę 37.675,44 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Obciążenie pozwanego banku kosztami procesu w całości.

W dniu 29.07.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko BANK MILLENNIUM S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2005 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 141.425,27 zł oraz 17.737,29 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.834 zł.

wygrana z BANK bph s.a.

W dniu 08.07.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko BANK BPH S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 85.966,78 zł oraz 30.238,68 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.817 zł.

W dniu 18.06.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważność umowy,

W dniu 28.05.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko GETIN NOBLE BANK S.A. 

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2006 r.;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zgodnie z zasadą dwóch kondykcji zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 429.922,78 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 11.834 zł.

WYGRANA Z ING BANK ŚLĄSKI S.A.


Pierwszy w Polsce wyrok dot. kredytów frankowych 

z nakazaniem bankowi złożenia wniosku wykreślenia hipoteki

W dniu 06.05.2021 r. z pełnym sukcesem wygraliśmy sprawę przeciwko ING Bank Śląski S.A. osiągając pierwszy wyrok w Polsce, w którym bank został zobligowany do złożenia wniosku o wykreślenie złożonego wpisu z hipoteki naszego Klienta

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2008 r.;

wykreślenie przez bank wpisu z hipoteki

Nakazanie pozwanemu bankowi wykreślenie wpisu hipoteki kaucyjnej z księgi wieczystej w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku;

zasądzenie całej dochodzonej kwoty

Zasądzenie całej dochodzonej pozwem kwoty 191.539,52 zł wraz z odsetkami za opóźnienie;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 6.417 zł.

W dniu 27.10.2021 r. wygraliśmy sprawę przeciwko SANTANDER BANK POLSKA S.A.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu zawartego w 2008 r.;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 6.417 zł.

W dniu 30.10.2020 r. przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka S.A. wygraliśmy sprawę.

nieważność umowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2006 r.;

zwrot kosztów procesu

Zasądzenie od pozwanego banku na rzecz powoda kosztów procesu w kwocie 6.417 zł.


POZOSTAŃ Z NAMI


KONTAKT

nie trać więcej czasu i pieniędzy!

zacznij działać z nami już teraz!

prawo jest po twojej stronie!

Nasi eksperci czekają na Ciebie.

CRM form will load here