PROFESJONALIZM
SPECJALIZACJA
DOŚWIADCZENIE

 • Wieloletnie poparte realnymi sukcesami doświadczenie w sporządzaniu analityczno-finansowych wyliczeń do pozwów,
 • Niekwestionowalna przez banki zgodność symulacji.

99,98%
statystyczna zgodność wyliczeń

PROFESJONALNE WSPARCIE ANALITYCZNO-FINANSOWE DO POZWÓW FRANKOWYCH

➦ Nieważność umowy
 • suma wpłat w PLN,
 • suma wpłat w CHF,
 • wartość kursu średni NBP,
 • wartość wpłat w CHF wg kursu CHF,
 • łączna wartość wszystkich wpłat w PLN,
 • wypłata kredytu.
➦ Nadpłata (kredyt "PLN LIBOR" bez waloryzacji do CHF)
 • suma rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych w PLN,
 • wartość wpłat w CHF,
 • suma rat należnych dla kredytu bez waloryzacji do waluty CHF.
➦ Symulacja harmonogramu spłat kredytu PLN (bez waloryzacji do CHF)
 • dane wypłaty kredytu,
 • symulacja spłacanego kapitału,
 • symulacja spłacanych odsetek,
 • symulacja spłacanych rat,
 • symulacja salda kredytu,
 • symulacja oprocentowania kredytu.
➦ Spłaty rat w walucie CHF
 • data wpłaty,
 • rata CHF,
 • kurs sprzedaży,
 • wartość wpłaty.
➦ Metodologia obliczeń
 • objaśnienie użytej terminologii,
 • informacja o przyjętych założeniach,
 • opis przyjętych założeń,
 • prezentacja użytych wzorów.
➦ Podsumowanie wyliczeń
 • suma rat CHF wg zaświadczenia bank,
 • suma rat CHF wg wykonanej symulacji,
 • informacja o różnicy między zaświadczeniem bankowym a wykonaną symulacją,
 • informacja o procentowej zgodności symulacji z historią spłat wg banku.
kancelaria reditus

PRZYKŁADOWE REPREZENTATYWNE dane PRZEPROWADZoNyCH ANALIZ

CRM form will load here